O nas

Fundacja Polskie Forum Migracyjne od 2007 roku wspiera uchodźców i migrantów w Polsce, postrzegając migrację jako naturalny, stały element rzeczywistości. Zabiegamy o przestrzeganie praw osób z doświadczeniem migracji i dążymy do tego, by Polska była krajem, w którym ludzie różnych religii i kultur żyją w zgodzie i szacunku. W tym celu często prowadzimy działania dwutorowo. Pomagamy osobom migrującym odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a Polakom budować wspólnie z migrantami społeczności, w których wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie.

Jednym z naszych projektów jest platforma Szkoła Różnorodności, która powstała we współpracy z International Rescue Committee. Na tej platformie oferujemy bezpłatny kurs online dla asystentek i asystentów międzykulturowych. Kurs ten ma na celu podniesienie świadomości o konieczności zatrudniania asystentek/tów w szkołach i zapewnia wysoką jakość zdobytej wiedzy. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ich kompetencje.

W ramach kursu omawiane są różne zagadnienia, takie jak dobre praktyki w pracy asystentek/asystentów i we współpracy ze szkołami, system edukacji w Polsce z perspektywy asystentek/tów międzykulturowych, wsparcie edukacji uczniów obcojęzycznych, integracja uczniów z doświadczeniem migracji w szkole, oraz wiele innych. Wszystko to po to, aby asystenci międzykulturowi mogli skutecznie wspierać dzieci, młodzież i dorosłych dotkniętych skutkami migracji.

Szacujemy, że kurs online dla asystentek i asystentów międzykulturowych zajmuje uczestnikom ok. 15 - 20 godzin zegarowych. Kurs można rozłożyć na dogodną liczbę dni. W każdym z 12 modułów tematycznych znajduje się nagranie trwające między 30 a 55 minut, zestaw ćwiczeń, nieobowiązkowe materiały dodatkowe oraz quiz. Nie trzeba zapoznawać się z całym modułem na raz i zawsze można wrócić do tych, które już zdaliśmy.

Aby zapewnić jak największą elastyczność i wygodę dla naszych uczestników. Oferujemy kurs w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim, co oznacza, że będziesz mógł/a korzystać z materiałów dydaktycznych, wideo lekcji i ćwiczeń w języku, który jest Ci najbliższy.

Przez te działania staramy się tworzyć społeczeństwo, w którym różnorodność jest akceptowana i doceniana, a wszyscy ludzie, bez względu na narodowość, język komunikacji, wyznanie czy inne czynniki, mają równe szanse i czują się bezpiecznie.


Zespół

Poniżej przedstawiamy zespół pracujący nad tym by dostarczyć Państwu materiały jak najwyższej jakości i w najbardziej dostępny sposób uśmiech

  • Przygotowanie merytoryczne i produkcja: Anna Maciejko i Blanka Zantara
  • Realizacja audio i wideo: Hanna Linkowska
  • Oprawa graficzna: Karolina Kotowska
  • Korekta: Tetyana Nersvirska, Rita Rabinek, Maryna Fedoriuk, Yuliia Kaminska, Weronika Regosz, Inna Padshakh, Ewa Winiarczyk
  • Wdrożenie platformy i realizacja kursu: Przemysław Stencel
  • Prelegenci: Agnieszka Kosowicz, Agnieszka Kozakoszczak, Anna Maciejko, Dorota Marciniak, Ewa Pawlic, Ewa Rutkowska, Jan Dąbkowski, Katarzyna Sawko, Larysa Vychivska, Marta Piegat-Kaczmarczyk, Zuzanna Rejmer

Platforma i kurs zostały stworzone w partnerstwie z International Rescue Committee w ramach projektu “Education and protection of children, youth and adults affected by the consequences of war in Ukraine“.

Kurs objęty jest patronatem Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich, a także Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.


Linki do naszych stron / social mediów: