Publikacje


Raporty powstały na podstawie wyników ewaluacji pracy asystentek międzykulturowych zatrudnionych przez Fundację Polskie Forum Migracyjne we współpracy ze szkołami. Ewaluacja została przeprowadzona przez firmę Badania i Działania oraz zespoł MEAL (Monitoring, Ewaluacja, Odpowiedzialność i Kształcenie) Fundacji PFM w okresie lipiec 2023 – styczeń 2024.

Podstawą ewaluacji są rozmowy z 35 osobami, w tym: dyrektorkami szkół, nauczycielkami, asystentkami międzykulturowymi, dziećmi oraz rodzicami. Badania były możliwe dzięki finansowaniu International Rescue Committee w ramach projektu Improved access to education for children and youth affected by the consequences of War in Ukraine.


Ewaluacja platformy "Szkoła Różnorodności" przyjęła formę analizy danych z ankiety ewaluacyjnej (dostępnej dla osób, które ukończyły kurs), dwóch spotkań fokus grupowych z osobami korzystającymi z platformy, a także pre-test i post-testu znajdujących się z kursie (mających na celu weryfikację wiedzy przed przystąpieniem do kursu oraz przyrostu kompetencji po ukończeniu kursu on-line).

podsumowanie raportu - infografikaMateriały


Materiały dla szkół pojawią się w lipcu 2024.