Nadchodzące webinary:

20 maja 2024: Współpraca z rodzicami cudzoziemskimi (dzieci objętych wsparciem asystentek międzykulturowych)

Zapraszamy serdecznie na webinar, który skupi się na tematyce współpracy z rodzicami dzieci objętych wsparciem asystentek międzykulturowych. Nasze spotkanie będzie miało praktyczny wymiar, koncentrując się na metodach efektywnej komunikacji z rodzicami, którzy mogą napotykać trudności w wyrażaniu swoich potrzeb z różnych powodów.

Podczas webinaru uczestnicy poznają różnorodne narzędzia psychologiczne, które wspierają skuteczną transmisję informacji, umożliwiając zbliżenie się do wspólnego celu, jakim jest dobro dziecka. Odkryjemy strategie, które pozwalają na budowanie zaufania i zrozumienia w relacji z rodzicami, co jest kluczowe dla efektywnej współpracy w obszarze wsparcia dzieci w trudnych sytuacjach.

Webinar będzie nie tylko okazją do zdobycia praktycznych umiejętności, ale również do głębszej refleksji nad złożonością relacji między nauczycielem, asystentem kulturowym a rodzicem. Wzmocnimy się we właściwej roli, jaką pełnimy w tej relacji, zdobywając nowe narzędzia i pewność siebie w działaniu na rzecz dobra dziecka.

Dołącz do Szkoły Różnorodności, aby wzbogacić swoją praktykę zawodową i zyskać nowe perspektywy w pracy z rodzicami dzieci w trudnych sytuacjach!

Data: 20 maja 2024

Czas trwania: 15:30 - 17:00

Prowadząca: Lena Kaszycka

Przejdź do zapisów na webinar >>>

(ważne: materiały po webinarze dostępne będą tylko dla osób, które brały udział w webinarze)

Archiwum webinarów:

31 stycznia 2024: Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób pracujących w klasach wielokulturowych

Webinar poświęcony był tematowi wypalenia zawodowego osób pracujących w klasach wielokulturowych. Podczas tego wydarzenia skupimy się na analizie przyczyn, przebiegu i skutków wypalenia w kontekście tego środowiska pracy. W ramach spotkania omówimy także skuteczne możliwości przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, kładąc szczególny nacisk na budowanie odporności psychicznej. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie dbać o własną energię oraz zdobędą praktyczne narzędzia z zakresu komunikacji interpersonalnej i asertywności, stanowiące skuteczną prewencję wobec wypalenia zawodowego.

Dołącz do Szkoły Różnorodności, aby zdobyć wiedzę i umiejętności wspierające harmonijne funkcjonowanie w wielokulturowym środowisku pracy!

Data: 31 stycznia 2024

Czas trwania: 1,5h

Prowadząca: Zuzanna Rejmer

Przejdź do materiałów z webinaru >>>

(ważne: materiały dostępne są dla osób, które brały udział w webinarze)


26 stycznia 2024: Praca z nastolatkami z doświadczeniem migracji

Zapraszamy na najbliższe spotkanie poświęcone istotnej tematyce pracy z młodzieżą z uwzględnieniem doświadczeń migracyjnych. Podczas webinaru skoncentrujemy się na konkretnych metodach pracy, doskonaląc umiejętności radzenia sobie z trudnościami, jakie mogą pojawić się w kontakcie z młodymi osobami w środowisku szkolnym.

Nasze szkolenie skupi się także na strategiach opartych na pracy na zasobach, zwracając uwagę na integrację nastolatków w klasie. Przedstawimy praktyczne narzędzia psychologiczne, które pomogą uczestnikom poprawić jakość relacji z uczniami czy podopiecznymi. Zrozumienie głębszych aspektów psychologii młodzieży pochodzącej z różnych środowisk migracyjnych jest kluczowe dla tworzenia wspierającego i inspirującego otoczenia edukacyjnego.

Dołącz do nas na Szkole Różnorodności, aby pozyskać praktyczne umiejętności i wiedzę, które umożliwią Ci efektywną pracę, dostosowując się do unikalnych potrzeb nastolatek i nastolatków.

Data: 26 stycznia 2024

Czas trwania: 1,5h

Prowadząca: Lena Kaszycka

Przejdź do materiałów z webinaru >>>

(ważne: materiały dostępne są dla osób, które brały udział w webinarze)


13 października 2023: Psychologiczne konsekwencje migracji i pierwsza pomoc psychologiczna w kontekście szkolnym

Zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego porozmawiamy o możliwościach i trudnościach, jakie stoją przed nauczycielem w pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji. Omówimy straty i zasoby dziecka pochodzącego z innej kultury oraz czynniki wpływające na jego funkcjonowanie w polskiej szkole.

Porozmawiamy o kształtowaniu się wrażliwości kulturowej u ucznia i nauczyciela i jej wpływie na proces adaptacji, którego etapy przedstawimy. Podpowiemy, jakie wspierające proces adaptacji działania mogą podjąć nauczyciele. Wspólnie zastanowimy się nad różnicami i podobieństwami kulturowymi. Opowiemy o tym, jak dzieci reagują na silny stres oraz o tym, czym jest doświadczenie traumatyczne i jak trauma wpływa na funkcjonowanie dziecka.

Będziemy rozmawiać o pierwszej pomocy psychologicznej, o wspierającej roli ucznia i nauczyciela. Opracujemy apteczkę pierwszej pomocy – metody stabilizacji emocji i psychiki.

Prowadząca: Beata Staniszewska

Przejdź do materiałów z webinaru >>>

(ważne: materiały dostępne są dla osób, które brały udział w webinarze)