Nadchodzące webinary:

20 maja 2024: Współpraca z rodzicami cudzoziemskimi (dzieci objętych wsparciem asystentek międzykulturowych)

Webinar poświęcony będzie tematowi współpracy z rodzicami cudzoziemskimi (dzieci objętych wsparciem asystentek międzykulturowych). W ramach spotkania omówimy także skuteczne możliwości rozwiązywania konfliktów, kładąc szczególny nacisk na budowanie odporności psychicznej.

Dołącz do Szkoły Różnorodności, aby zdobyć wiedzę i umiejętności wspierające harmonijne funkcjonowanie w wielokulturowym środowisku pracy!

Data: 20 maja 2024

Czas trwania: 15:30 - 17:00

Prowadząca: Lena Kaszycka

Przejdź do zapisów na webinar >>>

(ważne: materiały po webinarze dostępne będą tylko dla osób, które brały udział w webinarze)

Archiwum webinarów:

31 stycznia 2024: Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób pracujących w klasach wielokulturowych

Webinar poświęcony był tematowi wypalenia zawodowego osób pracujących w klasach wielokulturowych. Podczas tego wydarzenia skupimy się na analizie przyczyn, przebiegu i skutków wypalenia w kontekście tego środowiska pracy. W ramach spotkania omówimy także skuteczne możliwości przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, kładąc szczególny nacisk na budowanie odporności psychicznej. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie dbać o własną energię oraz zdobędą praktyczne narzędzia z zakresu komunikacji interpersonalnej i asertywności, stanowiące skuteczną prewencję wobec wypalenia zawodowego.

Dołącz do Szkoły Różnorodności, aby zdobyć wiedzę i umiejętności wspierające harmonijne funkcjonowanie w wielokulturowym środowisku pracy!

Data: 31 stycznia 2024

Czas trwania: 1,5h

Prowadząca: Zuzanna Rejmer

Przejdź do materiałów z webinaru >>>

(ważne: materiały dostępne są dla osób, które brały udział w webinarze)


26 stycznia 2024: Praca z nastolatkami z doświadczeniem migracji

Zapraszamy na najbliższe spotkanie poświęcone istotnej tematyce pracy z młodzieżą z uwzględnieniem doświadczeń migracyjnych. Podczas webinaru skoncentrujemy się na konkretnych metodach pracy, doskonaląc umiejętności radzenia sobie z trudnościami, jakie mogą pojawić się w kontakcie z młodymi osobami w środowisku szkolnym.

Nasze szkolenie skupi się także na strategiach opartych na pracy na zasobach, zwracając uwagę na integrację nastolatków w klasie. Przedstawimy praktyczne narzędzia psychologiczne, które pomogą uczestnikom poprawić jakość relacji z uczniami czy podopiecznymi. Zrozumienie głębszych aspektów psychologii młodzieży pochodzącej z różnych środowisk migracyjnych jest kluczowe dla tworzenia wspierającego i inspirującego otoczenia edukacyjnego.

Dołącz do nas na Szkole Różnorodności, aby pozyskać praktyczne umiejętności i wiedzę, które umożliwią Ci efektywną pracę, dostosowując się do unikalnych potrzeb nastolatek i nastolatków.

Data: 26 stycznia 2024

Czas trwania: 1,5h

Prowadząca: Lena Kaszycka

Przejdź do materiałów z webinaru >>>

(ważne: materiały dostępne są dla osób, które brały udział w webinarze)


13 października 2023: Psychologiczne konsekwencje migracji i pierwsza pomoc psychologiczna w kontekście szkolnym

Zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego porozmawiamy o możliwościach i trudnościach, jakie stoją przed nauczycielem w pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji. Omówimy straty i zasoby dziecka pochodzącego z innej kultury oraz czynniki wpływające na jego funkcjonowanie w polskiej szkole.

Porozmawiamy o kształtowaniu się wrażliwości kulturowej u ucznia i nauczyciela i jej wpływie na proces adaptacji, którego etapy przedstawimy. Podpowiemy, jakie wspierające proces adaptacji działania mogą podjąć nauczyciele. Wspólnie zastanowimy się nad różnicami i podobieństwami kulturowymi. Opowiemy o tym, jak dzieci reagują na silny stres oraz o tym, czym jest doświadczenie traumatyczne i jak trauma wpływa na funkcjonowanie dziecka.

Będziemy rozmawiać o pierwszej pomocy psychologicznej, o wspierającej roli ucznia i nauczyciela. Opracujemy apteczkę pierwszej pomocy – metody stabilizacji emocji i psychiki.

Prowadząca: Beata Staniszewska

Przejdź do materiałów z webinaru >>>

(ważne: materiały dostępne są dla osób, które brały udział w webinarze)